contributie en kalender

Postzegelvereniging- Kennemerland / KPC 46

Contributie en rekeningnummers.

De contributie voor het lidmaatschap van postzegelvereniging Heemskerk bedraagt € 10,-- per jaar,

zonder maandblad Filatelie. Deze leden heten begunstigers.

Een abonnement op Filatelie kost € 25,-- per jaar. A-leden betalen dus € 35,00 per jaar inclusief maandblad

Filatelie.

 

Bankrekening.

 

De bankrekening van de penningmeester van postzegelvereniging Kennemerland is:

 

IBAN nummer: NL09 INGB 0001 5587 45

 

BIC nummer: INGBNL2A

Banknaam: ING BANK N.V.

 

 

 

 

 

Kalender

 

2018.

 

 

 

  • 12 november

 

verenigingsavond met veiling

 

  • 10 december

 

Kerstkien

 

en verenigingsavond met veiling

 

 

  • 17 december

 

Gratis Verenigingsdiner in

 

Wereldrestaurant Beverhof.

 

leden en partner zijn van harte welkom.

Opgeven bij Horst Heijdenreich

of piet Adrichem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved

KPC 46 / Postzegelvereniging Kennemerland te Beverwijk.