contributie en kalender

Postzegelvereniging- Kennemerland / KPC 46

Contributie en rekeningnummers.

De contributie voor het lidmaatschap van postzegelvereniging Heemskerk bedraagt € 10,-- per jaar,

zonder maandblad Filatelie. Deze leden heten begunstigers.

Een abonnement op Filatelie kost € 25,-- per jaar. A-leden betalen dus € 35,00 per jaar inclusief maandblad

Filatelie.

 

Bankrekening.

 

De bankrekening van de penningmeester van postzegelvereniging Kennemerland is:

 

IBAN nummer: NL09 INGB 0001 5587 45

 

BIC nummer: INGBNL2A

Banknaam: ING BANK N.V.

 

 

 

 

 

Maandblad Filatelie en de KNBF.

 

Kalender

 

2018.

 

 

 

  • 12 november

 

verenigingsavond met veiling

 

  • 10 december

 

Kerstkien

 

en verenigingsavond met veiling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelisten wordt een maandblad uitgegeven, Filatelie.

 

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) is de overkoepelende organisatie voor allen die in Nederland actief zijn of geïnteresseerd in de filatelie. De bond is gevestigd in Utrecht en vertegenwoordigt ruim 255 verenigingen met 33.000 verzamelaars.

 

Bij zijn oprichting in 1908 heette de bond: Nederlandschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. In 1956 werd de naam veranderd in Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (NBFV). Op 7 juni 2008 ontving de bond het predicaat Koninklijk. Vanaf dat moment luidde de naam formeel Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (KNBF). In minder formele stukken wordt 'Filatelisten-Verenigingen' als één woord geschreven. Dat is moderner en beter Nederlands.

 

Namens de verenigingen houdt de KNBF contact met organisaties als de Nederlandse Vereeniging van Postzegelhandelaren (NVPH), TNT Post-filatelie en buitenlandse verenigingen en overkoepelende organisaties. De bond beschikt voor zijn leden over een grote filatelistische bibliotheek met ongeveer 10.000 boeken, tijdschriften, catalogi en andere publicaties, Zij heeft een eigen keuringsdienst en verleent medewerking aan regionale en landelijke tentoonstellingen.

Copyright @ All Rights Reserved

KPC 46 / Postzegelvereniging Kennemerland te Beverwijk.