veiling & VERENIGINGSBLAD 'DE COURIER'

Postzegelvereniging- Kennemerland / KPC 46

 

V E I L I N G E N.

 

Op de verenigingsavonden worden veilingen gehouden waarbij 125-175 ingebrachte kavels worden geveild. Ook worden er op de verenigingsavonden in Beverwijk regelmatig TOP-kavels geveild.

 

Het is de intentie van het bestuur om 2 maal per jaar een grote veiling te organiseren.De gedachten gaan hierbij uit naar het veilen van duurdere kavels.

De data voor de verenigingsbijeenkomsten komen in de kalender te staan.

 

De veilingen staan open voor leden van de postzegelverenigingen van Beverwijk. De leden mogen kavels inzenden en uiteraard bieden op de kavels.

Bezoekers, introducees en andere ingeïnteresseerden kunnen meedoen, als zij zich even melden bij de secretaris en daar een biednummer ophalen.

Er dient contant te worden afgerekend aan het eind van de veiling.

 

De veilingen staan o.l.v. onze veilingmeester. De verkoopprijs van de kavels wordt bepaald door het laatste bod.

 

De vereniging hanteert een afslag van het veilingbedrag door de inzender(s) van 7% en door de koper(s) van ook 7%.

U kunt, in overleg met een van de veilingmeesters, kavels inbrengen of met de orderlijst inbrengen. De kavels dienen minstens 6 weken van te voren ingebracht te worden bij de heer Marcus Drijver (06 -24808599) / m.drijver@kpnmail.nl

Hij kan u ook alle informatie of advies geven m.b.t. de veilingen en/of kavels.

 

De kavellijsten worden opgenomen in het verenigingsblad en op de site. Deze kunt u vanaf de site downloaden.

 

(zie hieronder.)

 

Het verenigingsblad "de COURIER".

 

Het verenigingsblad wordt iedere maand verzorgd door onze redactie. U kunt daar uiteraard een artikel in laten plaatsen, want aan kopy hebben we nooit een gebrek. Het artikel(tje) kan gaan over uw hobby, een leuke ervaring op een veiling of verenigingsavond, een interessante aanwinst, noem maar op. De redactie houdt zich wel het recht voor artikelen te weigeren. Mocht dat gebeuren, dan krijgt de auteur uiteraard bericht.

 

Ieder lid die dat heeft aangegeven, ontvangt het verenigingsblad digitaal. Het streven is om iedereen digitaal het blad te bezorgen. Leden zonder e-mailadres krijgen het blad gewoon thuis bezorgd.

 

Op deze pagina vindt U ook een exemplaar van het blad. Dat is te downloaden.

 

Verenigingsblad "De Courier"

In september verschijnt weer een nieuw verenigingsblad.

Copyright @ All Rights Reserved

KPC 46 / Postzegelvereniging Kennemerland te Beverwijk.