veiling & VERENIGINGSBLAD 'DE COURIER'

Postzegelvereniging- Kennemerland / KPC 46

 

V E I L I N G E N.

 

Op de verenigingsavonden worden veilingen gehouden waarbij max 100 ingebrachte kavels worden geveild. Ook kunnen er op de verenigingsavonden in Beverwijk TOP-kavels geveild worden.

 

De veilingen staan open voor leden van de postzegelvereniging Kennemerland te Beverwijk. De leden mogen kavels inzenden en uiteraard bieden op de kavels.

Bezoekers, introducees en andere ingeïnteresseerden kunnen meedoen, als zij zich even melden bij de secretaris en daar een biednummer ophalen.

Er dient contant te worden afgerekend aan het eind van de veiling.

 

De veilingen staan o.l.v. onze veilingmeester. De verkoopprijs van de kavels wordt bepaald door het laatste bod.

 

De vereniging hanteert een afslag van het veilingbedrag door de inzender(s) van

10% en door de koper(s) van ook 10 %.

 

U kunt, in overleg met een van de veilingmeesters, kavels inbrengen of met de orderlijst inbrengen. De kavels dienen minstens 6 weken van te voren ingebracht te worden bij de heer Marcus Drijver (06 -24808599) / m.drijver@kpnmail.nl

Hij kan u ook alle informatie of advies geven m.b.t. de veilingen en/of kavels.

 

De kavellijsten worden opgenomen in het verenigingsblad en op de site. Deze kunt u vanaf de site downloaden.

 

(zie hieronder.)

 

Het verenigingsblad "de COURIER".

 

Het verenigingsblad wordt iedere maand verzorgd door onze redactie.

Ieder lid die dat heeft aangegeven, ontvangt het verenigingsblad digitaal.

Het streven is om iedereen digitaal het blad te bezorgen.

Leden zonder e-mailadres krijgen het blad gewoon thuis bezorgd.

 

Op deze pagina vindt U een exemplaar van ons blad. Dat is te downloaden.

 

Verenigingsblad "De Courier" nov. 2018 en veiling van 12-11-2018

Copyright @ All Rights Reserved

KPC 46 / Postzegelvereniging Kennemerland te Beverwijk.