verenigingsbladen van andere verenigingen

Postzegelvereniging- Kennemerland / KPC 46

Andere verenigingen

 

We ontvangen regematig bladen van andere verenigingen.

Daar er ook gegevens in staan van persoonlijke aard, zullen wij ze gezien de maat-

regelen van de AVG ze niet meer opnemen op onze site.

U kunt ze op de site van de desbetreffende vereniging vinden.

Activiteiten van andere verenigingen in Regio 3 en 4.

Copyright @ All Rights Reserved

KPC 46 / Postzegelvereniging Kennemerland te Beverwijk.